“YENİ AMA BÜYÜYEN BİR KAMU SENDİKASIYIZ”

Türkiye’de yeni yeni adını duyurmaya başlayan ve hızla büyüyen Tüm Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Büro-Sen Genel Başkanı Celil Tadık ile gazetemizde gerçekleştirdiğimiz röportajda; Merkez Büro-Sen’in Trakya ve Tekirdağ’da doğduğunu ve Genel Merkezi’nin de Tekirdağ’da olduğunu öğreniyoruz. Aynı zamanda Ankara Merkezli Tüm Memur-Sen Konfederasyonun genel başkan yardımcılığını da yapan Celil Tadık, Tekirdağ SGK Müdürlüğü’nde büro memuru olarak görev yapıyor.

Sayın Celil Tadık, sendikanız hakkında bilgi verir misiniz? Celil Tadık Tabi bizler kamu sendikacılığı yapan devlet memurlarıyız. Türkiye’de memur sendikacılığ yapan çatı örgütü niteliğinde dört beş tane konfedrasyon vardır. Kamu Sen ve KESK gibi konfederasyonların yanı sıra bizim de onlardan ayrı bir çatı örgütümüz olan konfederasyonumuzun adı “TÜM MEMUR-SEN KONFEDERASYONU”dur. Çatı örgütümüz olan konfederasyonumuza bağlı sendikalar ise şunlardır. 1. Tüm TOT- Sen (Tarım) 2. Demokratik Sağlık-Sen 3. Birlik Eğitim-Sen 4. Tüm Büro-Sen Konfederasyonumuz ilk olarak Ankara’da Diyanet İşeri Başkanlığı bünyesinde örgütlendi. 2005 yılında Diva-Sen olarak faaliyete başladı. 2013 yılında 4 farklı bağımsız sendika bir araya gelerek Tüm Memur-Sen Konfederasyonu oluşturuldu. Trakya Gazetesi: Bahsettiğiniz konfederasyonda ve bu konfederasyona bağlı Merkez  Büro-Sen’de ne tür görevleriniz vardır. Celil Tadık Çatı örgütümüz olan Tüm Memur-Sen Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yardımcığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda konfedrasyon bünyesinde faaliyet yürüten Merkez Büro-Sen’in de genel başkanlık görevini yürütüyorum. Genel başkanı olduğum Merkez Büro-Sen  hakkında şunu söylemek isterim ki bu sendikamız Tekirdağ’da kurulmuş, Trakya merkezli bir sendikadır ve halâ genel merkezi Takirdağ’dadır. Merkez Büro-Sen’in aynı zamanda kurucu genel başkanıyım. Trakya Gazetesi: O kadar çok memur sendikası var ki insanların kafasının karışmaması mümkün değil ama siz kendi konfederasyonunuzu ve bileşen sendikaları çok güzel ifade ettiniz. Sendikacılık anlayışınız nedir? Diğer memur sendikalarından farkınız nedir. Celil Tadık Her şeyden önce bizim memur sendikamız Trakya’da kurulmuş ve Trakya’da gelişmiş bir sendikadır. Konfedrasyonumuzun merkezi Ankara’dadır. Bizler Türkiye’de beşinci büyük memur sendikasıyız ve günden güne büyümekteyiz. Bizi hükümetle çok yakın ilişkileri olan “Memur-Sen” ile karıştırıyorlar. Bizim AK Parti veya hükümet ile bir bağımız yok kanunların çerçevesinde hak arama amacıyla kurulmuş bir kamu sendikasıyız. Siyasi düşüncelerle kurulmuş bir sendika değiliz. Tamamen memurların özlük haklarının iyileştirilmesi ve hak aramayı hedef edinen bir kamusal sendikacılık anlayışımız vardır. Her ne kadar siyasi görüşümüz yok dediysem Türkiye Cumhuriyetine karşı bir eylem, hâl ve hareketlerimiz söz konusu bile olamaz. Bizim bütün eylemlerimiz hak aramaya yöneliktir. Birlik bütünlük, bayrak gibi değerlerimize her zaman sahip çıkarız. Sol bir sendika değiliz. Üyelerimiz ve kurcularımız milliyetçi muhafazakar görüşteki  arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Tabi bu milliyetçi muhafazkar partilerle iş birliği yaptığımız anlamına gelmez. Zaten memur olarak siyasi partilere üye olamayız. Sadece “SENDİKACILIK” yapmak istiyoruz ve sendikal faaliyetler yürütmek istiyoruz. Trakya Gazetesi: Atatürk ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Celil Tadık Son günlerde Atatürk’e saldırılarla ilgili bir çok olaylar yaşandı. Büyük önderimiz Atatürk bizim her zaman liderimizdir. Ben ve arkadaşlarım her zaman Atatürk’ün görüşlerini her platformda savunuruz. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bizim hiç bir cemaat ve grupla bağlantımız yok. Cemaat bağlantılarını reddediyoruz. Tek rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bazı sendikalar bize iftira attılar FETÖ’cü dediler. Allah’a şükür bizim üyelerimizden FETÖ’den açığa alınan ve tutuklanan çıkmadı. Ama bize köstek olmaya çalışan bazı sendikaların bazı üyeleri FETÖ davalarında ya açığa alındılar, ya da memuriyetten ihraç edildiler. Trakya Gazetesi: Sayın Celil Tadık son olarak kamuoyuna ve üyelerinize ne gibi mesajlar vermek istiyorsunuz. Celil Tadık İktidara yakın duran bazı sendikaların baskılarına boyun eğmeyeceğimizi buradan kamuoyuna bildirmek istiyorum. Böyle sendikacılık olmaz. Baskıyla, tehditle üyelerimizi istifaya zorluyorlar ya da kendi sendikalarına üye yapmaya zorluyorlar. Bu davranışlar etik davranışlar değildir. Ayrıca üyelerimize de buradan seslenmek istiyorum. Yılmayalım, onurlu bir dik duruş sergileyelim, korkmayalım. Atalar demiş ki “korkunun ecele faydası yok”, korkarak bizden ayrılan üyelerimizi yuvalarına geri çağırıyorum. Bizim ideolojik veya siyasi kaygılarımız yok. Sadece hak arama ekseninde faaliyet gösteren ve günden güne güçlenen bir sendikayız. Bütün memur arkadaşlarımızı önce çay içmeye ve bizi dinlemeye, nihayetinde sendikamıza üye olmaya davet ediyorum.
MEMUR-SEN’Lİ  BAZI MÜDÜRLER VE BÜROKRATLAR ÜYELERİMİZE BASKI YAPIYORLAR!
Celil Tadık yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Günümüzde adeta  hükümet yanlısı veya AK Parti’nin bir yan kuruluşu gibi sendikacılık yapan Memur-Sen’li müdürler ve bürokratlar bizim üyelerimize baskı yapmaktadırlar.Üyelerimizi sürgüne göndermekle tehdit etmekte, zor durumda bırakmak gibi uygulamalarla veya tehditlerle korkutmakta ve yıldırmaktadırlar. Bu hiç de etik bir sendikacılık anlayışı değildir. İktidarın gücünü kullanarak, bizim üyelerimizi sendikadan istifaya zorlayarak, istifa eden  üyemizi kendi sendikalarına üye kaydetmeleri dürüstlükle bağdaşmayacak işlerdir.”

Kamu Sendikacılığı Nedir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memurların hak aramak için bir araya gelerek örgütledikleri sendikacılık türüne “Kamu Sendikacılığı” denmektedir. ME­MUR sta­tü­sün­de­ki ka­mu ça­lı­şan­la­rı­nın sen­di­kal ör­güt­len­me­si­ni ifa­de eden me­mur sen­di­ka­cı­lı­ğı, Tür­ki­ye’de ol­duk­ça geç baş­la­dı. Eko­no­mik ve sos­yal du­rum­la­rı dev­let ta­ra­fın­dan ga­ran­ti al­tı­na alı­nan ve dev­le­tin bir par­ça­sı ad­de­di­len me­mur­la­rın sen­di­ka­laş­ma­sı­nı ge­rek­siz gö­ren si­ya­si ira­de nedeniyle kamu sendikacılığı ancak 1990’lı yıllarda hayat bulabildi. Demokratik ülkelerde kamu görevlileri dahil çalışanların tamamına tanınan ve bir insan hakkı olan sendika hakkı ülkemizde de kamu görevlilerine tanınmıştır. 4688 sayılı kanunda 2012 yılında yapılan değişikliklerle Türk hukukunda kamu görevlilerinin sendikacılığı önemli bir değişime uğramıştır. Kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarına ilişkin Resmi Gazetede yayınlanan 2016 istatistikleri.ne göresendikalaşma oranı yüzde 71.3’e ulaştı. İşçilerin sendikalaşma oranının resmi olarak yüzde 10, fiili olarak yüzde 6-7 civarında olduğu düşünülecek olursa memur sendikacılığında yaşanan bu rekor daha iyi anlaşılmış olur. Ancak bu rekorda bir acayiplik var. Bu rekor artış sadece bir konfederasyona, Memur-Sen’e ait. Memur sendikacılığı değil aslında Memur-Sen mucizesi yaşanıyor. Eğer bu artış, az çok değişik konfederasyonlar arasında benzer bir eğilim gösterseydi memur sendikacılığı açısından genel bir yükseliş trendinden söz etmek mümkündü. Oysa 2002’den bu yana Memur-Sen’de inanılmaz bir üye artışı ve artış oranı yaşanırken diğer sendikalar ya zayıflıyor ya da yerinde sayıyor. Celil Tadık Merkez Büro – Sen Genel Başkanı   Bağlantı: http://www.trakyagazetesi.com.tr/gundem/yeni-ama-buyuyen-bir-kamu-sendikasiyiz-h12089.html

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*