KURUMLAR

Sendikamıza İl ve İlçelerde Üye Olabilecek Kurumlar

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 

– Gelir İdaresi Başkanlığı

– Maliye Bakanlığı

 Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlükleri

– Gümrük Müsteşarlığı ve İl Müdürlükleri 

– Ticaret İl Müdürlükleri

 Meteoroloji Bölge Müdürlükleri

– Milli Piyango İl Müdürlükleri

– SGK İl Müdürlükleri ve Merkez Müdürlükleri 

– Adalet Bakanlığına Bağlı İl Adliyeleri ve İlçe Adliyelerinde Çalışan Memurlar

– Türkiye İstatistik Kurumu İl Müdürlükleri

– İş Kur Bölge Müdürlükleri, İl ve İlçe Müdürlükleri

– İç İşleri Bakanlığına Bağlı Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Nüfus Müdürlükleri

– Yüksek Seçim Kurulu 

Sendikamıza Ankara, İl ve İlçelerde Üye Olabilecek Kurumlar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

Başbakanlık,

Kalkınma Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı,

Ekonomi Bakanlığı,

Sayıştay Başkanlığı,

Danıştay Başkanlığı,

Yargıtay Başkanlığı,

Türkiye İstatistik Kurumu,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Adalet Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

Maliye Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Devlet Personel Başkanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

ÇASGEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

-Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

Spor Genel Müdürlüğü,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

Şeker Kurumu Başkanlığı,

Kamu İhale Kurumu,

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Türkiye Adalet Akademisi,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Milli Savunma Bakanlığı

Genelkurmay Başkanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü